Lista aktualności Lista aktualności

Akcja CROSS-20 - Nadleśnictwo Trzebież

W dniu 20 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Trzebież, została zorganizowana akcja zwalczania  nielegalnych wjazdów przez quady oraz motocykle crossowe i samochody terenowe 4X4 pod nazwą Cross-20. Do akcji zmobilizowano łącznie 10 patroli złożonych z pracowników Straży Leśnej wraz ze Służbą Leśną, Komend Policji z Polic i Szczecina, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej. Dzięki wspólnej akcji zatrzymano do kontroli 5 pojazdów. Kierujący tymi pojazdami zostali ukarani kredytowanymi mandatami karnymi.

Leśnicy obserwują narastający problem eksplorowania naszych lasów przez pojazdy typu cross, quad czy terenowych samochodów 4X4 przez miłośników ryzyka jazdy w terenie. W celu przeciwdziałania tego typu hobby zainicjowano akcję CROSS-20.

Tereny Lasów Państwowych są szczególnie atrakcyjne dla tego typu rozrywek: nierówny, pagórkowaty  i  podmokły teren.

Miłośnicy takiej jazdy niszczą przyrodę. Okazuje się, że szczególną uwagą i zainteresowaniem cieszą się tereny ostoi zwierząt chronionych- w skrócie, obszary najbardziej „dzikie”. Hałas i niszczenie siedlisk leśnych; stwarzanie niebezpieczeństwa dla osób odwiedzających nasze lasy to tylko niektóre skutki  jazdy  terenowej. Kolejne to niszczenie dróg leśnych, w tym służących do przeprowadzenia akcji gaszenia pożarów.

Leśnicy apelują o rozsądne korzystanie  z naszych lasów z poszanowaniem wspólnego dobra.

Leśnicy zapowiadają, że takie akcje będą powtarzane.

 

Podstawa prawna:

Pkt. 1, Rozdział 5.Zasady udostępniania lasów Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późn. zmianami): Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym, motorowerem jest dozwolony jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.