Lista aktualności Lista aktualności

Leśne spotkanie

W dniu 15 lipca zaprosiliśmy wszystkich chętnych na spacer po lesie pn. „Las oczami Leśnika. Ciekawe zakątki, dotąd nieznane”. Prowadzącym był Pan Nadleśniczy – Tomasz Kulesza. Spotkanie nie przypadkowo zorganizowano na Szkółce Leśnej w Tatynii - szkółka leśna jest miejscem, w którym wszystko się zaczyna  i zarazem kończy. Podstawą pracy każdego Leśnika jest dobry plan. Las dobrze zaplanowany - wymaga  dużo pracy oraz wiele cierpliwości od gospodarzy lasu. Pamiętajmy, mamy doczynienia z naturą. Cytując Pana Przemysława Barszcz: „Gospodarka leśna jest nie tyle działaniem przyjaznym naturze, co podążaniem drogą wskazaną przez przyrodę, zaś pielęgnacja lasu - celem nadrzędnym, a drewno – wynagrodzeniem, które otrzymujemy za naszą pracę”. Z ta myślą rozpoczęliśmy naszą przygodę po lesie. Działając planowo zaczynamy od badań glebowo-siedliskowych aby zbadać potencjalne siedlisko dla konkretnych gatunków drzew. Podobnie traktujemy runo, podszyt i drzewostan - badamy jego stan oraz stopień odnowienia. Mamy komplet informacji  o wszystkich warstwach lasu. Tylko na podstawie tych danych, możemy przystąpić do działań. Każda powierzchnia - wydzielenie leśne ma swój plan. Plan dla wszystkich wydzieleń i oddziałów w nadleśnictwie jest nazywany Planem Urządzenia Lasu. Po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, plan jest realizowany przez 10 lat. Na tym opiera się gospodarka leśna.

W trakcie spaceru odwiedziliśmy młode pokolenie drzew na szkółce leśnej – jeszcze przed założeniem uprawy w lesie gospodarczym; powierzchnie z naturalnym odnowieniem buka, powierzchnie z usychającym świerkiem - uszkodzonym przez drobnego owada - kornika; wyłączone drzewostany nasienne wraz z drzewami matecznymi, z których pozyskuje się nasiona najlepszej jakości dla kolejnych pokoleń drzew z rodzimym materiałem genetycznym.  Dzieci wpinały znalezione skarby na specjalnie do tego celu przygotowanych kijkach wędrowniczkach oraz miały okazję posmakować jagód, a także zebrać samodzielnie cały słój  owoców borówki czernicy.

Spacer zakończył się wspólnym ogniskiem. Każdy uczestnik mógł upiec swój prowiant na „żywym ogniu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, zainteresowanie naszymi lasami oraz ciekawe spostrzeżenia.

Darz Bór.