Lista aktualności Lista aktualności

Jesienne poszukiwania owadów

W trakcie chłodów jesiennych, przed okresem zimowym, leśnicy  przystępują do poszukiwań owadów w ściole leśnej w drzewostanach z przewagą sosny. Głównym celem jest prognozowanie zagrożenia ze strony szkodników owadzich, tj: poprocha cetyniaka, osnui gwiaździstej, barczatki sosnówki, strzygonii choinówki oraz boreczników i siwotka borowca. Owady schodzą do wierzchniej warstwy ścioły leśnej, aby tam przetrwać zimę. Najczęściej wybierają miejsca wokół drzew. Należą do szkodników liściożernych sosny. Przy masowym pojawieniu się w/w owadów- tzw. gradacji – dochodzi do uszkodzenia aparatu asymilacyjnego igieł sosny. Wtedy może dojść do zamierania drzewostanu. Aby temu zapobiec, pracownicy leśni poszukują owadów na wyznaczonych partiach kontrolnych, w celu prognozowania zagrożenia. Wyniki jesiennych poszukiwań - zebrane owady - wysyłane są do właściwego terytorialnie Zakładu Ochrony Lasu. Na tej podstawie określa się potencjalne zagrożenie, a w razie potrzeby stosowane środki zapobiegawcze. Ochrona lasu w leśnictwie ma priorytetowe znaczenie w okresie pojawienia się gradacji szkodników owadzich. Dzięki pracom prognostycznym poznajemy także stan sanitarny lasu.

 

Darz Bór