Lista aktualności Lista aktualności

Śmieci w lesie

Mamy wakacje – najbardziej wyczekany przez dzieci okres w roku. Jednak wszyscy chcemy odpocząć od zgiełku codziennych obowiązków. Las to idealne miejsce do takiego wypoczynku, wyciszenia oraz relaksu. Niestety zwiększona liczba turystów w lasach oznacza większe ilości odpadów.

Leśnicy alarmują, iż mimo propagowania takich akcji, jak #Zabierz5zLasu czy #sprzątaMy, świadomość ekologiczna społeczeństwa nadal jest mała.

Śmieci widać przy szlakach turystycznych, jak i w głębi lasu, gdzie niektórzy pozostawiają nawet odpady wielkogabarytowe.

Do zadań pracowników Służby Leśnej jest dbanie o ład, porządek i czystość terenów Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Trzebież wydaje ok 105 tys. zł rocznie na zbiór i wywóz śmieci. W skali całych lasów kwota ta wynosi ok. 20 mln zł rocznie. Minister Środowiska zapowiedział zaostrzenie kar dla zaśmiecających lasy.

Nie wyrzucaj śmieci do lasu!!

Dzikie wysypiska śmieci w lesie niosą poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego:

  • W przeciwieństwie do wysypisk legalnych, nie są one oddzielone od podłoża kilkoma warstwami wytrzymałej folii oraz warstwą żużlu. Brak tych zabezpieczeń powoduje przedostawanie się substancji toksycznych do gleby i wód gruntowych, m.in. resztek chemicznych środków ochrony roślin czy przeterminowanych leków. W obrębie dzikich wysypisk notuje się podwyższone koncentracje metali ciężkich oraz miedzi, niklu, cynku, chromu, a nawet rtęci. Doprowadza to do skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, w tym często wody pitnej.

  • Dzikie wysypiska śmieci prowadzą do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów leśnych, nierzadko do śmierci występujących wokół nich drzewostanów.

  • Składowane odpady z czasem zaczynają się rozkładać (nie ma możliwości kontrolowania tego procesu na dzikich wysypiskach). Następuje rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów. Nieprzyjemne dla człowieka zapachy przyciągają zwierzęta roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy.

  • Powstające w dzikim wysypisku biogazy doprowadzić mogą do samozapłonu odpadów i uwolnienia do atmosfery, gleby i wody substancji trujących, m.in. rakotwórczych.

  • Torebki foliowe trafiające na wysypiska połykane są przez zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Odłamki szkła lub metalu powodują okaleczenia, a linki oraz sznurki, znoszone przez ptaki do gniazd – plątanie nóg piskląt.

 

Dbajmy wspólnie o las!