Aktualności Aktualności

Powrót

ASF - Afrykański pomór świń

ASF - Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. W Polsce pierwszy przypadek obecności wirusa wykryto w połowie lutego 2014 roku u padłych dzików, które prawdopodobnie przedostały się z Białorusi.

Na terenie Nadleśnictwa Trzebież nie stwierdzono dotychczas problemu z  ASF dlatego bardzo prosimy aby turyści odwiedzający nasz las przestrzegali zaleceń Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii w Szczecinie.

W  ostatnim czasie na terenie naszego nadleśnictwa odnotowano również przypadki wyrzuconych na parkingi leśne resztki artykułów spożywczych i innych odpadów, które mogą mieć wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa.

Prosimy aby pod żadnym pozorem nie wywozić do lasu niespożytych produktów żywnościowych!

Zdaniem lekarzy weterynarii i naukowców do przenoszenia wirusa przyczyniają się przede wszystkim ludzie, którzy sprawiają że wirus pojawia się w nowych miejscach. Najważniejszy jest zdrowy rozsądek i świadomość, że bagatelizowanie problemu i niefrasobliwość mogą na dziesięciolecia sparaliżować polską gospodarkę żywnościową.

 

NIE ROZNOŚ CHOROBY!

Wszystkie resztki jedzenia wyrzucaj wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.