Aktualności Aktualności

Powrót

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Nadleśnictwo Trzebież informuje, że pod adresem  https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_trzebiez zostało zamieszczone zaproszenie do składania ofert dla zamówienia pn. Zagospodarowanie gruntów rolnych – trwałych użytków i łąk w Nadleśnictwie Trzebież
w 2023 roku.

Termin składania ofert upływa z dniem 14.06.2023 r.