Aktualności Aktualności

Powrót

Przetarg na usługi leśne

Przetarg na usługi leśne

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Trzebież w roku 2024 - strona internetowa prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a90eebe-6e5d-11ee-a60c-9ec5599dddc1