Wydawca treści Wydawca treści

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z POIiŚ

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z POIiŚ

 

W związku z realizowanymi przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie projektami:

- „Zrównoważona turystyka na Obszarach Natura 2000 w Nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”,

- „Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej”,

współfinansowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w czasie realizacji w/w projektów.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy: