Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Trzebież rozwija infrastrukturę edukacyjną dla wszystkich chętnych turystów

Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież

Nazwa projektu: Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach Międzyzdroje, Dębno, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinie

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie
i Trzebież

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 526 085,16 zł, kwota dofinansowania 2 147 172,00 zł

Planowany okres realizacji: lata 2017 – 2022

Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 12

Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 14

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony - 684,25 ha

Opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie działań służących ochronie siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i chronionych gatunków na obszarach Natura 2000,
w rezerwatach przyrody oraz poza nimi, głównie przed nadmierną antropopresją spowodowaną ruchem turystycznym. Cel projektu zostanie zrealizowany głównie poprzez stworzenie i modernizację infrastruktury oraz szlaków, które pozwolą na ukierunkowanie ruchu turystycznego i ochronę cennych przyrodniczo miejsc. W ramach zadania zaplanowano również działania z zakresu ochrony czynnej, ukierunkowane na takie gatunki jak kozioróg dębosz, pachnica dębowa oraz kumak. Celem dodatkowym projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat obszarów Natura 2000.

 

Zrównoważona turystyka to rodzaj turystyki, mający na celu maksymalne zminimalizowanie negatywnego wpływu turystyki na środowisko naturalne, tym samym utrzymanie różnorodności biologicznej.

W ramach projektu dokonano zakupu lunety oraz wybudowano punkt edukacyjny „Z kropelką wody przez las”. Różnorodność biologiczna na Obszarach Natura 2000 może być zagwarantowana dzięki powstawaniu takich właśnie punktów edukacyjnych, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat ochrony lokalnej przyrody. Leśnicy chętnie dzielą się wiedzą i wyjaśniają wszystkie aspekty swojej działalności z zakresu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Dodatkowo można skorzystać z profesjonalnego sprzętu do obserwacji otaczającej nas przyrody. Punkt edukacyjny znajduje się w sąsiedztwie głównej siedziby nadleśnictwa Trzebież, wśród łąk i mokradeł przy granicy Rezerwatu Świdwie. Wyposażony jest w tablice edukacyjne, tablicę z grą na temat obiegu wody w przyrodzie, fotościankę oraz ścieżkę zmysłów i rabatę motyli, a także urządzenia ruchowe dla dzieci.  

Punkt edukacyjny „Z kropelka wody przez las” wpisuje się w działalność edukacyjną sąsiadującego Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Poszerza horyzonty z zakresu wiedzy o przyrodzie.

Punkt będzie otwarty dla wszystkich odwiedzających.