Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Trzebież rozwija infrastrukturę edukacyjną dla wszystkich chętnych turystów

Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież

Nadleśnictwo Trzebież realizuje projekt Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Beneficjentem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

Instytucją wdrażająca (IW) jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi : 2 526 085,16 PLN

Poziom dofinasowania 85 % :  2 147 172,39 PLN.

Zrównoważona turystyka to rodzaj turystyki, mający na celu maksymalne zminimalizowanie negatywnego wpływu turystyki na środowisko naturalne, tym samym utrzymanie różnorodności biologicznej.

W ramach projektu dokonano zakupu lunety oraz wybudowano punkt edukacyjny „Z kropelką wody przez las”. Różnorodność biologiczna na Obszarach Natura 2000 może być zagwarantowana dzięki powstawaniu takich właśnie punktów edukacyjnych, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat ochrony lokalnej przyrody. Leśnicy chętnie dzielą się wiedzą i wyjaśniają wszystkie aspekty swojej działalności z zakresu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Dodatkowo można skorzystać z profesjonalnego sprzętu do obserwacji otaczającej nas przyrody. Punkt edukacyjny znajduje się w sąsiedztwie głównej siedziby nadleśnictwa Trzebież, wśród łąk i mokradeł przy granicy Rezerwatu Świdwie. Wyposażony jest w tablice edukacyjne, tablicę z grą na temat obiegu wody w przyrodzie, fotościankę oraz ścieżkę zmysłów i rabatę motyli, a także urządzenia ruchowe dla dzieci.  

Punkt edukacyjny „Z kropelka wody przez las” wpisuje się w działalność edukacyjną sąsiadującego Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Poszerza horyzonty z zakresu wiedzy o przyrodzie.

Punkt będzie otwarty dla wszystkich odwiedzających. Otwarcie punktu edukacyjnego już wkrótce.