Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy

Powrót

Nadanie imienia TOEE

Nadanie imienia TOEE

TOEE im. Stanisławy i Wacława Czyżewskich

         6 maja w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu odbyła się narada kierownictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie połączona z uroczystością nadania imienia ośrodkowi. Serdecznie podziękowaliśmy Burmistrzowi Polic Władysławowi Diakunowi i Radzie Miasta za pozytywne zaopiniowanie wniosku nadleśnictwa o nadanie TOEE imienia Państwa Stanisławy i Wacława Czyżewskich. Przez 34 lata Państwo Czyżewscy kierowali nadleśnictwem Trzebież. Byli prekursorami nowoczesnej gospodarki leśnej i edukacji ekologicznej. Zapisali się w pamięci wszystkich jako świetni fachowcy i wspaniali ludzie.

        Naradę rozpoczął dyrektor RDLP Witold Koss od prezentacji pracy szczecińskich leśników. Burmistrz Władysław Diakun przedstawił historię powstania TOEE i złożył życzenia z okazji 90-lecia istnienia PGL-LP, nadleśniczy Antoni Michnowicz przybliżył dzieje miejscowości Zalesie, dyrektor MOK Anna Ryl przedstawiła pracowników i dotychczasową działalność TOEE z prezentacją i filmem.

       Wystąpił również dr inż. Henryk Klimek niezwykle zasłużony dla szczecińskich lasów dyrektor OZLP w Szczecinie w latach 1968-1990, a wcześniej  (1964-1968) zastępca dyrektora.

      Po odsłonięciu pamiątkowej  tablicy, którą poświęcił kapelan szczecińskich leśników ks. Wojciech Musiałek, głos zabrała bohaterka tego wydarzenia Pani Stanisława Czyżewska, która mówiła również w imieniu swego męża śp. Wacława Czyżewskiego. Pani Stanisława swoim barwnym i dowcipnym wystąpieniem wzruszyła i rozbawiła zebranych. Tę wzruszająca uroczystość zakończył starosta policki Leszek Gużdzioł  przypominając zasługi Państwa Czyżewskich i znaczenie TOEE dla Powiatu Police.

       W alei gości  posadzono dwa  drzewa pamięci: brzozę ,,niezłomną".  Pani Stanisława posadziła wspólnie z dziećmi leśnikami i wnukiem, dyrektor Witold Koss posadził jabłoń w czym pomagali mu samorządowcy.