Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Trzebież
Nadleśnictwo Trzebież
+48 91 31-26-983; +48 692-451-347

Zalesie 1
72-004 Tanowo

Nadleśniczy
Tomasz Kulesza
665-001-020
Z-ca Nadleśniczego
Marcelina Gosiewska
694-416-714
Główny Księgowy
Aleksandra Kubler
Inżynier Nadzoru
Jerzy Walkowiak
694-416-717
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Wojtkowiak
694-416-715

Dział Gospodarki Leśnej

Alicja Florek
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 336
Helena Kowalska
St. Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 337
Marcin Wesołowski
St. Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 332
Karolina Czerwińska
St. Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 335
Paweł Mażuchowski
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 340
Agata Cyrus
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 682
Katarzyna Książczyk
Specjalista SL
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 333

Stanowiska samodzielne

Jarosław Grzelak
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 131
Marek Grodkowski
St. spec. ds systemu inf.
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 571

Straż Leśna

Piotr Szaniawski
St. strażnik leśny - komendant posterunku
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 221
Krzysztof Kowszyński
Strażnik leśny
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 221

Dział administracyjno-gospodarczy

Krzysztof Gumowski
Sekretarz
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 671
Karolina Wesołowska
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 672
Iwona Grodkowska
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 673
Justyna Michnowicz
Sekretarka
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 100
Dorota Janicka
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 213

Dział finansowo-księgowy

Magdalena Galikowska
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 334
Justyna Piechota
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 612
Agnieszka Szaniawska
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 615
Agnieszka Kuźma
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 613
Łukasz Gumowski
Specjalista
Tel.: +48 91 312 69 99 wew. 616