Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Współpraca Nadleśnictwa Trzebież ze szkołami, przedszkolami, różnymi organizacjami i towarzystwami prowadzona jest od wielu, wielu lat.

Dzisiaj mówimy, że Nadleśnictwo Trzebież zajmuje się edukacją leśną społeczeństwa. Temat ten nie jest obcy dla żadnego prawnika naszego nadleśnictwa, zajęcia edukacyjne prowadzone są przez 25 osób wśród których są: nadleśniczy i zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru, leśniczowie i podleśniczowie, specjaliści S.L. oraz dwóch specjalistów spoza S.L. Wiele imprez o charakterze edukacyjnym organizowanych jest przez Nadleśnictwo Trzebież cyklicznie.

Wiata edukacyja na szkółce leśnejGrupa młodzieży po zajęciach edukacyjnych