Wydawca treści Wydawca treści

Obozowiska harcerskie

Osobą odpowiedzialną w sprawach organizacji obozów harcerskich na terenie naszego nadleśnictwa jest:

Helena Kowalska - tel. 692-451-409

e-mail: helena.kowalska@szczecin.lasy.gov.pl