Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 415 gatunków roślin, 232 gatunków grzybów i 589 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne. Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP. Jednym z gatunków chronionych, występujących na terenie nadleśnictwa, jest wiciokrzew pomorski. W naszym nadleśnictwie występuje 59 gatunków roślin chronionych. Ochroną ścisłą objętych jest 12 gatunków. Ochronie częściowej podlega kolejnych 34 gatunków.

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in:

 • wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum),
 • długosz królewski (Osmunda regalis),
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
 • bagno zwyczajne (Ledum palustre),
 • cis pospolity (Taxus baccata).
 • jarząb brekinia (Sorbus Torminalis)

Na naszym terenie żyją też 296 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Wśród nich 208 gatunków ptaków i 30 gatunków ssaków, 6 gatunków ryb. Na szczególną uwagę zasługują strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

 • kani rudej (Milvus milvus) – 5
 • kani czarnej (Milvus migrans) – 1
 • bielika (Haliaeetus albicilia) – 19
 • rybołowa (Pandion haliaetus) - 2
 • orlika krzykliwego (Aquila pomarina) - 3
 • sokoła wędrownego (Falco peregrinus) 3