Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce

Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce

Nr LIFE15 NAT PL000819LIFEPandionPL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska u Gospodarki Wodnej
oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowego i Komitetu Ochrony Orłów.

Nadleśnictwo Trzebież jest jednym z 34 nadleśnictw, które przystąpiło do w/w projektu. W ramach  jego realizacji  w 2019 roku posadowiono 4 szlabany - zapory na terenie Puszczy Wkrzańskiej,  w celu ochrony obszaru potencjalnego występowania rybołowa. Realizacja przedsięwzięcia polega na corocznym monitorowaniu obszarów Puszczy Wkrzańskiej  pod kątem jego występowania i przemieszczania się. Monitoring przeprowadzany jest przez przedstawicieli  Komitetu Ochrony Orłów- tzw. opiekunów.

Projekt realizowany jest od 2017 roku  i potrwa do końca 2020 roku. Dotychczasowe przedsięwzięcia pokazują, że rybołowy zalatują na nasze śródleśne zbiorniki wodne. Na wyniki prowadzonego monitoringu należy jeszcze poczekać.

Informacje ogólne:

Populacja rybołowa w Polsce wynosi zaledwie 30 par. Największym zagrożeniem dla gatunku jest zmniejszająca się ilość potencjalnych siedlisk jego występowania, a jest to gatunek bardzo wymagający jeśli chodzi o dobór otoczenia, konkretnych gatunków wiekowych drzew i przede wszystkim bazy żerowej. Jego pokarmem są głownie ryby.

Rybołów ma status gatunku zagrożonego wyginięciem w Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt (2001) i jest jednym z najrzadszych legujących ptaków szponiastych w Polsce. Obowiązująca ustawa o ochronie przyrody pozwala na czynną ochronę tego gatunku.

W dniu 15.06.2020 roku,  przed siedzibą nadleśnictwa Trzebież oraz na terenie Leśnictwa Poddymin- posadowiono tablicę informacyjną pn. „Fakty o rybołowach”. Realizacja projektu dobiega końca. Aby dowiedzieć się więcej o tych bardzo rzadkich ptakach drapieżnych zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat cech gatunku i populacji rybołowa w polskich lasach.

Wyniki projektu są na bieżąco publikowane na stronie: www.rybolowy.pl.