Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Zamówienia publiczne ogłoszone przez Nadleśnictwo Trzebież oraz plan postępowań publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Zamówienia publiczne
  • Archiwum zamówień publicznych, ogłoszonych przez Nadleśnictwo Trzebież dostępne jest na stronie portalu SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo_trzebiez/
  • Informacje na temat organizowanych przetargów na sprzedaż surowca drzewnego dostępne są na Portalu Leśno-Drzewnym i E-drewno oraz udzielane są bezpośrednio przez Nadleśnictwo Trzebież.