Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 66 lata, a przeciętna zasobność przekracza 301 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 68 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 26 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 6 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 80 proc. – sosna, modrzew
 • 2 proc. –  świerk
 • 2 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 4 proc. – brzoza
 • 4 proc. – buk
 • 8 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 8 proc. – I klasa
 • 19 proc. – II klasa
 • 28 proc. – III klasa
 • 16 proc. – IV klasa
 • 15 proc. – V klasa
 • 14 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 308 m sześc./ha
 • Modrzew – 260 m sześc./ha
 • Świerk – 288 m sześc./ha